Administratorem danych osobowych są: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, przy ul. Fabrycznej 29-31, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, przy ul. Powstańców Wlkp 5, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, przy al. Grunwaldzka 238A,

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, przy ul. Młodzieżowa 31a, zwane dalej WSB. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.